Πρόγραμμα εκπαίδευσης Πολιτικής Προστασίας

politiki_prostasia

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην εκπαίδευση ατόμων ή ομάδων ατόμων για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, τεχνητών καταστροφών, πυρκαγιών κλπ.

Χωρίζεται σε δύο τμήματα: Στην πρόληψη αφενός και στην αντιμετώπιση αφετέρου, των συνεπειών φυσικών καταστροφών (από πλημμύρες και σεισμούς, μέχρι πυροδότηση εκρηκτικών μηχανισμών ή ανάφλεξη υλικών).

Διδάσκεται τόσο η λήψη των αναγκαίων μέτρων για να προληφθούν οι συνέπειες μιας τεχνητής ή φυσικής καταστροφής, όσο και οι πρωτόκολλα αντιμετώπισής της, μέχρι και η παροχή πρώτων βοηθειών.

Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 14 ωρών (2 ημέρες x 7 ώρες) και συνίσταται για προσωπικό ξενοδοχείων, προσωπικό σχολείων, προσωπικό χώρων μαζικής εστίασης κλπ.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ο Υπεύθυνος Εκπαίδευσης Πολιτικής Προστασίας

Σωτήρης Γεωργακόπουλος

Αντιστράτηγος

τ. Αρχηγός Πυροσβεστικού Σώματος